Kosten


 

kosten       

Hulpverlening

In principe wordt de hulp kosteloos verleend. Alleen eventuele door vrijwilligers gemaakte kosten dienen door de aanvrager te worden vergoed
(denk b.v. aan benzine-kosten).

Klussendienst

Voor de Klussendienst ontvangt de vrijwilliger een kleine bijdrage per uur of gedeelte van een uur.
Deze vergoeding wordt direct nadat de klus is geklaard betaald.
Het kan zijn dat de vrijwilliger materialen nodig heeft om het klusje te kunnen opknappen. In zo’n geval betaalt u als aanvrager ook de bijkomende materiaalkosten en de evt. autokosten per gereden kilometer voor het ophalen van de benodigde materialen.

Tevens wordt er van uit gegaan dat de klant geen betaalde kracht kan bekostigen en zelf niet in staat is de klus uit te voeren.