Belangrijke links


 

Jaarverslag 2023 Bekijk ons jaarverslag 2023 als je meer wil weten over wat de AHD Tegelen Steyl Belfeld in 2023 heeft gedaan
Privacyverklaring AHD Voor meer informatie over de Algemene Hulp Dienst Tegelen Steyl Belfeld met betrekking tot de nieuwe privacy wet

Belangrijke websites


 

AHD Venlo Algemene hulpdienst voor de regio Venlo
Buddyzorg Mensen met een ernstige chronische of levensbedreigende zieken zoals kanker, MS, Huntington, ME, Reuma, ALS etc. kunnen een buddy aanvragen
CIZ Het CIZ beoordeelt of mensen recht hebben op AWBZ-zorg. Dit gebeurt op basis van objectieve criteria, zodat de beoordeling overal in het land hetzelfde is.
Gehandicaptenraad Venlo  De Gehandicaptenraad Venlo behartigt de collectieve belangen van alle mensen met een functiebeperking en/of chronische ziekte in de gemeente Venlo. 
Het Goed Kringloopwinkel en fietsenmaker 
Gemeente Venlo
zorg en ondersteuning
Gemeente Venlo folder gemeente venlo met vrijwilligersorganisaties
Humanitas Venlo Hulp bij eenzaamheid, verlies, opvoeden, opgroeien en detensie. Contact van mens tot mens. Veiligheid en Vertrouwen. Je leven in eigen hand.
Proteion Ondersteunen, verzorgen, verplegen en behandelen van kwetsbare mensen.
Regelhulp Regelhulp is een wegwijzer van de overheid naar zorg, hulp en financiële regelingen.
Gebruik Regelhulp voor het vinden en aanvragen van voorzieningen die passen bij uw situatie. 
De luisterlijn Dag en nacht bereikbaar voor mensen die behoefte hebben aan een anoniem en vertrouwelijk gesprek.
Dat kan per telefoon, per mail en op bepaalde tijden ook per chat.
SVB De Sociale Verzekeringsbank (SVB) is de uitvoerder van volksverzekeringen in Nederland.
Op deze website vindt u informatie over de regelingen die wij uitvoeren.
TZBO Tegelse Zieken en Bejaarden Omroep
Verzorgt diverse gevarieerde programma’s in o.a. de Haandert, de Nieuwe Munt etc.
VPTZ Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg, thuis of in zorginstellingen
Uw Wijkbus Doel om bewoners met een sociale en/of fysieke beperking de mogelijkheid te bieden om gebruik te maken van vervoer binnen het rijgebied
Zonnebloem Legt contacten, brengt gezelligheid, organiseert activiteiten en maakt vakanties mogelijk