Wat doen wij


 

Primair gaat het om het verlenen van kortdurende hulp aan mensen die daarvoor niet terecht kunnen bij andere personen.
Projecten met een duidelijk begin en einde.

tuinieren Hulpverlening

Je kunt denken aan:

 • hulp bij het doen van boodschappen
 • begeleiding naar huisarts / fysiotherapeut
 • begeleiding naar het ziekenhuis
 • administratieve hulp
 • ondersteunende luistergesprekken
 • etc. etc.

Klussendienst

Ouderen en gehandicapten kunnen een beroep doen op de Klussendienst, door telefonisch of per email contact op te nemen met het Meldpunt. Wij vragen u dan om aan te geven wat de klus inhoudt.

Welke klusjes?

Deze kunnen van zeer uiteenlopende aard zijn, maar mogen niet meer dan drie uur in beslag nemen.

Zowel in- als buitenshuis zijn er vaak kleine karweitjes op te knappen, onder andere: 

 • iets repareren wat stuk is
 • iets verplaatsen of ophangen
 • klein tuinonderhoud, max. 1 keer per 3 weken,
  in overleg met het Meldpunt
tuinieren

Als u voor hulp in aanmerking komt gaan we op zoek naar een geschikte vrijwilliger. Deze vrijwilliger neemt dan zelf contact met u op.

Samen met u als aanvrager zal de vrijwilliger nagaan wanneer het karweitje kan worden opgeknapt.
Mocht een herhaling van de klus nodig zijn (b.v. bij tuinonderhoud) dan dient u opnieuw een aanvraag in te dienen bij het Meldpunt.

Er kunnen geen herhalingsafspraken worden gemaakt met de vrijwilliger !