Welkom


 

De Algemene Hulpdienst is een vrijwilligersorganisatie die sinds 1977 hulp biedt aan ouderen en gehandicapten en heeft als doel om, op basis van vrijwilligheid, een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de leefbaarheid in Tegelen, Steyl en Belfeld.

welkom

De hulp is zeer divers, een handreiking van praktische aard, maar ook in de vorm van contact en gesprek.
Wij kunnen helpen in die omstandigheden, waar hulp het karakter heeft van ‘even hulp bieden’, even ‘bijspringen’.

De Algemene Hulpdienst kan niet helpen daar waar de hulp een speciale deskundigheid vereist, bijvoorbeeld bij de verzorging van ernstig zieken.