Wie zijn wij


 

In 1977 is een groep enthousiaste vrijwilligers gestart met hulpverlening aan inwoners in de Gemeente Tegelen. Kortdurende hulp in noodsituaties was een eerste doelstelling. Vaak was dit begeleiding die werd gevraagd naar ziekenhuis, gezelschap houden van een alleenstaande of alleen maar een luisterend oor bieden.

Door de jaren heen veranderde deze hulpverlening van materiële naar meer op de mensen gerichte hulp. Projecten met een duidelijk begin en einde. Er werd steeds meer persoonsgericht gewerkt en hulp verleend.

folder

Momenteel kunnen mensen uit Tegelen, Steyl en Belfeld gebruik maken van de door ons aangeboden diensten. Uiteraard wordt daarbij goed in de gaten gehouden of voor de gevraagde hulpverlening geen familie of bekenden beschikbaar zijn aangezien wij geen vervanger zijn van die vriendelijke buurman of de helpende kinderen.

Tevens wordt er van uitgegaan dat de klant geen betaalde kracht kan bekostigen en zelf niet in staat is een klus uit te voeren.